Unutmadık  

Deprem Şiddet Cetveli | Deprem Sırasında Davranış | inşaatta yanlış ve doğrular | Linkler | Galeri | Giriş 

İNŞAATTA YANLIŞ VE DOĞRULAR

Konutta garanti belgesi arayın

DOĞRU YANLIŞ

Konut yaptırıyorsanız

Alacağınız arsa mutlaka imar parselli olmalı.

İnşaata başlamadan önce statik-betonarme projelerinizi bir inşaat mühendisine yaptırın.

Yapılan projeyi İnşaat Mühendisleri Odası'ndan vize ettirin.

Binayı yaptıracağınız ustanın deneyimli ve uzman olmasına dikkat edin.

Proje, usta tarafından uygulandığı sırada dahi bir inşaat mühendisi yapıyı kontrol etmeli.

İnşaat demiri ve çimento dahil inşaat malzemeleri TSE belgeli olmalı.

Kontrol mühendisi ve projeleriniz yoksa depreme karşı güvenli yapı yapmanız mümkün değil.


Yanlis1.GIF (8379 bytes)  

Restoran, toplantı salonu, mağaza gibi nedenlerle giriş katında dolgu duvarları kaldırılmış olan binalarda yıkılmalar bu gibi giriş katlarında olur. Böyle zayıflatılmış katlara yumuşak kat (tehlikeli kat) denir.

Birbirine komşu iki bina arasında yeterli aralık bırakılmazsa, deprem titreşimleri sırasında iki bina birbirine çarparak beklenmedik hasarlara meydana verebilir.

Yatay düzlemde L, T, U ve kare tipi bir mimari plan gerektiren binalarda burulma hasarlarını önlemek için bina gerektiği sayıda dikdörtgen sayıda planlı parçalara ayrılmalı.

 

 

 

Planda kolon ve perdeler dengeli ve burulmayı oluşturmayacak biçimde düzenlenmeli.

Planda kolonlar güçlü ve boyutları her iki doğrultuda da dengeli bir biçimde dağıtılmalı.

Eğimli arazide olsa bile temeller aynı yükseklikte inşa edilmeli. Bu gibi durumlarda güvenceyi sağlamak için bazı boşluklarda yeterince betonarme perde duvarı inşa edilmeli, tüm kolonlar yıkılmayı önleyecek yeterlikte boyutlandırılmalı ve tüm kat yüksekliği boyunca enine donatılarla sarılmalı.

DOĞRU

YANLIŞ

 

Hazır konut satın alıyorsanız

Alacağınız daire ya da binanın ruhsatlı ve projeli olmasına dikkat edin.

Alacağınız dairenin seramik ve fayansının dışında binanın kolon-kiriş-döşeme gibi taşıyıcı sistemine de dikkat edin.

Daire alacağınız müteahhidin proje ve standartlara uygun inşaat yapan birisi olmasına bakın.

Alacağınız ev ile ilgili yapım aşamaları hakkında Belediye-İnşaat Mühendisleri Odası gibi ilgili kurumlardan bilgi alın.

Kooperatif eliyle konut sahibi olacaksanız, binanın betonarme karkas sistemi (binanın iskeleti) inşa edilirken projelere uygun olup olmadığını, beton ve demir kontrollerini bir inşaat mühendisine yaptırın.Dogru2.GIF (6690 bytes) Yanlis2.GIF (6151 bytes)  

Binada kolonlar kirişlerden her zaman güçlü olmalı.

Kısa kolonların oluşmasına meydan verilmemeli veya kısa kolonlar enine donatı (etriye) ile usulünce sarılmalı veya duvar ile kolon arasında boşluk bırakılmalı.

 

 

Ağır çatıdan kaçınılmalı, toprak dolgu çatıya müsaade edilmemeli.

 

Kolon ve kirişlerin sarılma bölgesi denilen kısımlarında etriyeler Türkiye Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak sık aralıkta yerleştirilmeli.

Betonarme iskeleti bir binanın depreme dayanıklı olabilmesi için birinci şart, o binayı oluşturan taşıyıcı sistem malzemelerinin, özellikle betonunun kaliteli olması. Deprem Yönetmeliği'ne göre, elle karıştırılan beton kullanılamaz. Endüstriyel beton imalat tekniklerinin kullanılması, yüksek kaliteli beton elde etmede en geçerli yöntem.

Yapı yerleşimi fayın şekline göre olmalı.